Rozvrh hodin  

  

Rozvrh hodin platný od 25.2. 2013 

                                        

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pondělí

TV

ČJ

M

AJ

ČJ/  ČT

 

Úterý

ČJ

M

ČJS

 

VV

Středa

ČJ

M/geo

AJ

ČJS

ČJ/ ČT

 

Čtvrtek

ČJ

M

ČJS

TV

ČJ/ČT

 

Pátek

ČJ

AJ

M

HV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkratky předmětů:

ČJ - český jazyk ( mluvnice)

ČJ / ČT  Čtení - tedy čítanku s sebou

M - matematika

CJS - Člověk a jeho svět (učebnice Prvouka)

AJ - Anglický jazyk

PČ - Pracovní činnosti

VV - Výtvarná výchova

Hv - Hudební výchova

Tv - Tělesná výchova

 

Jedenkrát za 14 dní procvičujeme učivo na počítačích!!