Děkujeme .....

Děkuji všem rodičům, kteří nám pomohli s obouváním bruslí na stadionu.

 mamince Pavlínky Zavadilové, tatínkovi Kamilky Kohoutové za odvoz věcí autem!!!

 

Děkuji rodičům Ilonky Szárazové za dobroty, které děti dostaly po naší vánoční besídce a za videozáznam pohádky!!

Děkuji mamince Elišky Golejové za spoustu krásného jmelí, které použijeme k výzdobě třídy a na vánoční jarmark.

 

Děkuji touto cestou mamince Kryštofa Ševčíka

za  velkorysý dárek pro třídu!! Finanční výtežek z věnovaných věcí, které můžeme prodat na školním jarmarku budeme moci použít k zakoupení něčeho hezkého pro děti do třídy!!

Co to bude?? Uvidíme, ale včas se to dozvíte!!

 

Děkuji touto cestou rodičům:

Ilonky Szárazové, Kamilky Kohoutové a Lukáše Ruska za papíry na kopírování !!!