Co nás čeká....... 

 

 

 

Důležité závěry z třídní schůzky :

třídní důvěrník: Mgr. J. Potůčková

  • v lednu a únoru bruslení (asi 5 lekcí) cena cca 100 Kč
  • přelom dubna/května Škola v přírodě - podrobné informace a zájem zjistíme po novém roce
  • odsouhlasen dar do tomboly 20,- Kč
  • seznámení s vyúčtováním a předběžnou cenou za nakoupené pomůcky. Vybíráme 1 000 Kč do třídního fondu na pomůcky aj. Zvlášť je nutné uhradit pracovní sešit do AJ 255,- Kč. Prosím o úhradu nejpozději do 17.9. 2012 Děkuji
  • Podrobné vyučtování budou mít děti vlepeno v deníčku.
  • Zájmové kroužky většinou od 1.10. 2012 - cena 100,- Kč na celý školní rok (uhradit do konce října!)
  • Během šk. roku asi 2krát divadelní představení mimo Přerov.
  • Další informace o výuce, přípravě na vyučování a nabídce AJ apod.