Procvičování, hry

Na těchto stránkách najdete zajímavé hry pro zábavu ale i  k procvičování učiva!!

 

Pro radost  a zábavu:

http://www.pigy.cz/?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=pigy

Procvičování učiva - odkazy:

kliknutím na odkaz se v novém okně otevře on-line procvičování!!

 

 

ČESKÝ JAZYK:

 

Vyjmenovaná slova:

 

Všechna VS  http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/vyjmenovana-slova---testy.html

 

B 

http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_B/procvicovaniB/diktaty-B2.htm

http://skolakov.webnode.cz/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/vyjmenovana-slova-po-b-procvicovani.html 

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/testy---vyjmenovana-slova---slunicka.html

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/rybicky.html

 

L

 

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/TESTY/TESTY%20-%20VYJMENOVANA%20SLOVA%20PO%20L.htm

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/vyjmenovana-slova-po-l---procvicovani.html

http://skolakov.webnode.cz/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/

http://skolicka6.sweb.cz/JEDNODUCHETESTY/CMELAK2.htm

http://diktaty.ewa.cz/diktold/index2.php?sekce=3

 

M

 

http://skolakov.webnode.cz/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/vyjmenovana-slova-po-m.html

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/vyjmenovana-slova-po-m---procvicovani.html

http://diktaty.ewa.cz/diktold/index2.php?sekce=4

http://skolicka6.sweb.cz/JEDNODUCHETESTY/PEJSEK2.htm

http://www.chmelkova.cz/cestina/vyjmenovana_slova/vs_m/vs_m1.htm

http://www.vyrostu.cz/Hry/%C4%8Cesk%C3%BDjazyk/Vyjmenovan%C3%A1slovapoMcvi%C4%8Den%C3%ADhad.aspx

http://www.vyrostu.cz/Hry/%C4%8Cesk%C3%BDjazyk/Vyjmenovan%C3%A1slovaMSest%C5%99elp%C3%ADsmenko.aspx

 

Český jazyk : slovesa (osoba, číslo, čas):

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/BASKET/BASKET2.htm

http://skolakov3a.sweb.cz/CESKYJAZYK/slovesa/SLOVESA.swf

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SIMPSONOVI/SLOVESA-script.htm

 

Český jazyk: rod, číslo, pád:

 http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/opakovani-podstatnych-jmen.html

http://skolakov.webnode.cz/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena/

 

Procvičování pádů:

http://skolicka6.sweb.cz/PODSTATNAJMENA/PODSTATNAJMENA1.htm    

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/KREMILEK/KREMILEK%20A%20VOCHOMURKA2.htm

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/test---pady-podstatnych-jmen.html

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/testy---pady.html

 

Věta jednoduchá a souvětí:

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/veta-jednoducha---souveti.html

 

Slova protikladná (opozita):

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/slova-protikladna.html

 

Párové souhlásky:

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/snehulaci---test.html

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/pravopisna-cviceni-pro-druhaky---2.-dil.html

 

Abeceda: 

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/strasidelny-hrad.html

MATEMATIKA:

 Římské číslice: http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/zahradka.html

Logické slovní úlohy: http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/zahradka.html

 

Násobilka: odkaz na stránky:

Procvičování násobilky:

http://skolakov.webnode.cz/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-do-100/

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/zabicky.html

procvičování násobilky 8 http://skolakov.webnode.cz/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-8/

procvičování násobilky 7 http://skolakov.webnode.cz/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-7/

procvičování násobilky 6  http://skolakov.webnode.cz/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6/

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/vesely-vlacek.html

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/procvicujeme-si-nasobilku-se-zviratky.html

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/vesmir.html

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/vecernicek.html

 

Sčítání a odčítání do 100:

Nové: sčítání a odčítání do 100  http://skolakov.webnode.cz/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-100/

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/pocitame-do-100---test.html

 

Nové CJS:

Procvičování určování hodin:

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/clock.html

Přírodniny a lidské výtvory

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/prvouka/prirodniny-a-lidske-vyrobky.html

Skupenství látek:

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SKUPENSTVI%20LATEK.htm